Yhteystiedot

Karinne Oy

Arabiankatu 4 C 121
00560 HELSINKI, FINLAND


Toimitusjohtaja Kari Rinne

Puh. 0405 700 700
kari.rinne(at)karinne.com

www.karinne.com