Vedenalaiset ympäristöriskit

Tarjoamme vedenalaisten kohteiden, esimerkiksi hylkyjen ympäristöriskianalyysit sekä asiantuntija-apua ympäristöriskien poistamiseen kohdealueella.

Hylyn ympäristöriskianalyysi

Hylyn ympäristöriskianalyysi on tärkeä vaihe jatkotoimenpiteistä päätettäessä. Hylyn ympäristöriskejä analysoitaessa on otettava mm. seuraavat tekijät huomioon:

  • Hylyn ympäristön olosuhteet
  • Hylyn sijainti ja syvyys
  • Olosuhteet hylyssä
  • Öljysäiliöiden sijainti ja kunto
  • Öljyn määrä hylyssä
  • Minkälaista öljyä hylyssä on

Päätös jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista perustuu hylyn ympäristön riskianalyysiin.

Hylyn ympäristöriskien seuranta

Kun hylyn ympäristöriskianalyysi on toteutettu, on vuorossa hylyn systemaattinen seuranta. Seurannan tarkoituksena on varmistaa, että hallitsematonta ympäristövahinkoa ei tapahdu ja ennaltaehkäisevät toimet toteutetaan ajoissa.

Hylyn ympäristöriskien poisto-operaatio

Hylyt, jotka aiheuttavat suuren riskin ympäristölle, tulee operoida.

Hylyn ympäristöriskien poisto-operaatio vaatii tarkan esisuunnittelun. Osaava organisaatio yhdessä toimivan erikoisteknologian kanssa takaa onnistuneen operaation. Työ on haastavaa ja vaativaa. Teknologian viimeisimmän kehityksen käyttäminen mahdollistaa kustannustehokkaan tavan toimia. 

Kokemusta, osaamista ja innovaatioita jo vuodesta 1985.